Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Data publikacji: 26.01.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturalnej w Polsce. Raport końcowy.

Autor: Marek Krajewski, Filip Schmidt (Małopolski Instytut Kultury)

Rok wydania raportu: 2014

Finansowanie: MKiDN

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce
galeria

Opis: Autorzy podjęli się próby odpowiedzenia na tak ważne pytania jak: kim są edukatorzy i animatorzy, w jaki sposób rozumieją kulturę, jakie modele edukacji i animacji preferują oraz wcielają w życie, jakimi posługują się narzędziami, w jakim środowisku działają oraz do kogo swoje działania kierują. Ponadto raport porusza tak ważną kwestię jak ocena programu Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez samych edukatorów i animatorów. Raport końcowy stanowi podsumowanie projektu badawczego o tym samym tytule. Składa się z dziewięciu tez i stanowi całościowy obraz animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Pozostałe 3 raporty cząstkowe dotyczą wyników badań na poszczególnych etapach: wywiadów telefonicznych, ankiety internetowej oraz case studies.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: Polska, animacja kulturalna, edukacja kulturalna, edukator, animator, praca w kulturze