Obserwatorium Kultury

archiwum

Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury powstało z przekonania, że prowadząc politykę kulturalną na różnych szczeblach należy korzystać z zasobów wiedzy i informacji.

Obserwatorium Kultury realizuje swoje cele w szczególności przez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych oraz prac analityczno-diagnostycznych, organizowanie seminariów, debat i konferencji oraz przez prowadzenie działalności wydawniczej.