Miejskie Polityki Kulturalne

archiwum

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych powstał z przekonania, że kultura jest podstawowym składnikiem tkanki miejskiej.

Zespół realizuje swoje cele poprzez inicjowanie badań i analiz, tworzenie systemów wsparcia merytorycznego dla osób zaangażowanych w tworzenie miejskich polityk kulturalnych w Polsce oraz popularyzację wiedzy i dobrych praktyk. Działania Zespołu koncentrują się na aktualnych zagadnieniach istotnych dla miejskich polityk kulturalnych takich jak miejskie strategie rozwoju kultury, kultura i rewitalizacja, wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę. Swoje działania kieruje przede wszystkim do samorządowców, pracowników wydziałów kultury urzędów miast, osób zaangażowanych w tworzenie miejskich polityk kulturalnych. Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działający przy Narodowym Centrum Kultury tworzą eksperci z organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury. Wsparcia organizacyjnego udziela mu Dział Badań NCK.