Zespół ds. Państwa i Rynku

Przewodniczący: prof. Piotr Nowak (UwB)

Zespół ds. Państwa i Rynku jest zespołem eksperckim, powołanym do identyfikowania obszarów badawczych wymagających rozpoznania naukowego, pozwalającego dostarczać instytucjom publicznym wiedzę niezbędną do kształtowania polityki ustanawiającej optymalne relacje pomiędzy prerogatywami państwa a wolnym rynkiem w dziedzinie kultury.

Powszechne jest przekonanie że to co dobre dla rynku jest też i w sposób jednoznaczny dobre dla państwa. Tę ogólną zasadę odnosi się też do zagadnień kulturalnych i idzie za tym presja aby państwo abdykowało ze swej kulturotwórczej roli. Istnieje więc potrzeba rozpoznania i przemyślenia konsekwencji towarzyszących temu zjawisku. Także w dziedzinie kultury można posługiwać się pojęciem dobra wspólnego, obszaru wartości kulturalnych podlegającej opiece państwa niezależnie od ich trudnej do ustalenia wartości czysto rynkowej.

Członkowie Zespołu: dr Adam Czarnota (University of New South Wales), dr Ivan Dimitrijevic (UW), dr Bartosz Kuźniarz (UwB), prof. Sławomir Magala (UJ, ALK, Rotterdam School of Management), dr hab. Filip Mazurkiewicz (UŚ), prof. Zbigniew Osiński (UMCS), Jan Rokita (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. Zbigniew Stawrowski (UKSW).