Zespół ds. Polityki Tożsamości

Przewodniczący: prof. Krzysztof Koseła (IS UW)

Zespół ds. Polityki Tożsamości inicjuje badania dotyczące tożsamości zbiorowych we współczesnej Polsce. Zagadnieniami podejmowanymi w pracach Zespołu są badania sił integrujących i osłabiających wspólnotę narodową i kapitał społeczny, próba rekonstrukcji „mapy” polskości, badania polskich elit, a także zjawisko konfliktu aksjologicznego mające konsekwencje dla bezpieczeństwa społecznego.

Członkowie Zespołu: prof. Magdalena Saganiak (WNH UKSW), prof. Jagoda Hernik-Spalińska (IS PAN), prof. Joanna Sosnowska (IS PAN), dr Michał Łuczewski (IS UW, Centrum Myśli JP II), dr Małgorzata Budyta-Budzyńska (Collegium Civitas), dr Dariusz Karłowicz, prof. Jan Żaryn (INH UKSW), prof. Paweł Skibiński (IH UW), dr Jacek Bartosiak (Centrum Analiz Klubu Jagielońskiego)