Zespół ds. Polityki Lokalnej

Przewodnicząca: prof. Małgorzata Jacyno (IS UW)

W centrum zainteresowania Zespołu ds. Polityki Lokalnej jest badanie kultury w środowiskach lokalnych. Zespół zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą lokalną w obszarach aglomeracji miejskich i terenach wykluczonych kulturowo, problemami związanymi z angażowaniem się społeczności lokalnej i samorządów w kulturę. W swoich pracach Zespół bada i analizuje m.in.:

  • wykluczenie z kultury
  • relacje centrum - peryferie w kontekście rozwoju kultury lokalnej
  • mechanizmy polityki kulturalnej w kraju
  • relacje pomiędzy elitami politycznymi i kulturowymi w Polsce

Członkowie Zespołu: Magdalena Bartecka (Stowarzyszenie „Folkowisko”), Artur Celiński (DNA Miasta), dr Marcin Jewdokimow (WNH UKSW), dr Mikołaj Lewicki (IS UW), Hanna Nowak-Radziejowska (niezależna kuratorka kulturalna), prof. Grzegorz Oliwa (Uniwersytet Rzeszowski), Bogna Świątkowska (Fundacja Bęc Zmiana), Aleksandra Szymańska (IKM), dr Katarzyna Wojnar (EUROREG UW), Krzysztof Wołodźko („Nowy Obywatel”), dr Marcin Poprawski (WNS UAM), Szymon Pietrasiewicz (Centrum Kultury w Lublinie), Rafał Mościcki („Opolskie lamy”)