Kultura Współczesna nr 4/2010

JAKOŚĆ W KULTURZE

Numer poświęcony jest przede wszystkim problemom wartościowania i oceny jakości w dziedzinie kultury. Poza tym w numerze blok artykułów o serialach oraz stałe działy: recenzje i sprawozdania.

Proponowana w tym numerze „Kultury Współczesnej” droga dochodzenia do kryteriów wartościowania sztuki opiera się na prostym spostrzeżeniu, że dobra kulturowe tworzone są zawsze przez kogoś i dla kogoś, zaś praktyki kulturowe wokół nich zawiązane, to nie tylko i wyłącznie recepcja i interpretacja przekazu stworzonego przez artystę, ale raczej złożony proces nawiązywania relacji społecznych, produkcja więzi i tworzenie reguł torujących nasze działania. Aby ustalać interesujące nas kryteria, musimy więc najpierw sprawdzić, co ze sztuką, produkcją artystyczną i jej efektami robią jednostki tworzące demokratyczną wspólnotę.


Ze Wstępu Anny Zeidler-Janiszewskiej i Marka Krajewskiego.

Kup w sklepie NCK