Kultura Współczesna nr 2/2005

CO TO JEST FILOZOFIA KULTURY?

"W proponowanych w tym numerze »Kultury Współczesnej« tekstach, zawarta jest problematyka teoretyczna skoncentrowana na pytaniu: co jest przedmiotem filozofii kultury?. Wśród wybranych tekstów są artykuły ukazujące zagadnienia podejmowane przez filozofię kultury i jej relacje poznawcze z innymi dziedzinami wiedzy a nawet życia społecznego, analizujące aktualne znaczenie wybitnych myślicieli w tej dziedzinie. Są także analizy różnych zjawisk kultury, w tym sztuki, z punktu widzenia filozofii i jej historii".

Teresa Kostyrko, Zofia Rosińska

Kup w sklepie NCK