Kultura Współczesna 5/2011 Wydanie Specjalne

NUMER SPECJALNY - EUROPEJSKI KONGRES KULTURY

 Dyskusja, którą otwieramy nasz "zwiadowczy" tom, sygnalizuje różne interpretacje kongresowego hasła ("Kultura dla zmiany społecznej" - przyp. red. strony) i "przymierza" je wstępnie zarówno do wybranych zdarzeń i debat Kongresu, jak i do jego politycznego kontekstu (strategie rozwojowe kraju, strategie Unii Europejskiej, polska prezydencja w UE, a wszystko to w sytuacji gospodarczo-finansowego kryzysu). Ważnym zapleczem dla wszystkich autorów jest też przygotowana specjalnie na Kongres (...) "Kultura w płynnej nowoczesności" Zygmunta Baumana. Jej krytycznej (by nie rzec - pesymistycznej) diagnozie część z nas chętnie jednak przeciwstawia zarysowaną wcześniej przez socjologa wizję współczesnej kultury jako "spółdzielni spożywców" - terenu ani monocentrycznie zarządzanego, ani anarchicznego, lecz samorządnego, w którym wszyscy są aktorami i autorami zarazem. 

Z wprowadzenia prof. Anny Zeidler-Janiszewskiej

Kup w sklepie NCK