Książka tygodnia: „Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora Trylogii”

14.11.2016
2 minuty

Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz? szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz? - Pan Wołodyjowski

Tymi słowami żegnano na pogrzebie Małego Rycerza, a my symbolicznie żegnamy Rok Sienkiewicza wspominając 15. listopada rocznicę śmierci noblisty. Ku pokrzepieniu serc oferujemy w tym tygodniu tytuł "Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora Trylogii" z 25% rabatem!

książka tygodnia
książka tygodnia

"Sienkiewicz dzisiaj" to zbiór esejów napisanych na przestrzeni ostatnich lat, które stanowią interpretacje wybranych elementów twórczości Sienkiewicza.

"Dobór tekstów, składających się na antologię, został podyktowany dwoma zasadniczymi względami: czasem ich powstania i tym, że dotyczą one bezpośrednio samej twórczości Sienkiewicza […]. To, że autorzy w swych wypowiedziach skupili się głównie na pojedynczych tekstach Sienkiewicza, nie oznacza jednak, że nie wyprowadzają oni wniosków o charakterze bardziej ogólnym, dotyczących nie tylko twórczości samego pisarza, ale również polskiej historii i kultury. Często wybrane teksty w swym kształcie formalnym zbliżają się do esejów, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. Oznacza to, że nie mamy do czynienia z tekstami o charakterze naukowym, kierowanymi do bardzo wąskiego grona odbiorców. Z antologii będzie mógł skorzystać zarówno student, jak i wykładowca uniwersytecki lub nauczyciel w szkole w pracy z uczniami." - prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Przejdź do sklepu NCK>>