[CFP] Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej

17.10.2017
2 minuty

Nieobecność ciał i ich motoryki w masowym doświadczeniu historii w badaniach kulturoznawczych głównego nurtu świadczy o elitarności teorii kulturowej i właściwej dla niej „typologii zapominania”. Warto więc, aby w centrum refleksji znalazły się potoczne cielesne manifestacje pamięci i związane z nimi artefakty kulturowe.

palec
Fot. CC0 Creative Commons palec

Numer 1/2018 „Kultury Współczesnej” zatytułowany „Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej” poświęcony będzie rekonstrukcji kulturowego znaczenia gestu. Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

Na teksty artykułów (wraz z abstraktem i bibliografią) o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami czekamy do 30 listopada 2017 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kwartalnik@nck.pl (każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21-00-195).

Teksty artykułów zostaną ocenione przez redakcję oraz skonsultowane z zespołem przygotowującym numer. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

W omówieniu należy podać pełen tytuł książki, autora, miejsce i rok wydania oraz tytuł omówienia. Omówienia oceni redakcja, po ewentualnej konsultacji z redaktorami tomu.

Wysłanie do redakcji artykułu lub omówienia książki jest deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł lub omówienie mogą zostać ocenione negatywnie.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów, objętości oraz inne przydatne informacje można znaleźć na stronie pisma.