książka tygodnia

Książka tygodnia: „Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora Trylogii”

14 listopada 2016

Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz? szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz? - Pan Wołodyjowski

Tymi słowami żegnano na pogrzebie Małego Rycerza, a my symbolicznie żegnamy Rok Sienkiewicza wspominając 15. listopada rocznicę śmierci noblisty. Ku pokrzepieniu serc oferujemy w tym tygodniu tytuł "Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora Trylogii" z 25% rabatem!

"Sienkiewicz dzisiaj" to zbiór esejów napisanych na przestrzeni ostatnich lat, które stanowią interpretacje wybranych elementów twórczości Sienkiewicza.

"Dobór tekstów, składających się na antologię, został podyktowany dwoma zasadniczymi względami: czasem ich powstania i tym, że dotyczą one bezpośrednio samej twórczości Sienkiewicza […]. To, że autorzy w swych wypowiedziach skupili się głównie na pojedynczych tekstach Sienkiewicza, nie oznacza jednak, że nie wyprowadzają oni wniosków o charakterze bardziej ogólnym, dotyczących nie tylko twórczości samego pisarza, ale również polskiej historii i kultury. Często wybrane teksty w swym kształcie formalnym zbliżają się do esejów, co dodatkowo podnosi ich atrakcyjność. Oznacza to, że nie mamy do czynienia z tekstami o charakterze naukowym, kierowanymi do bardzo wąskiego grona odbiorców. Z antologii będzie mógł skorzystać zarówno student, jak i wykładowca uniwersytecki lub nauczyciel w szkole w pracy z uczniami." - prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Przejdź do sklepu NCK>>