trenerzy

Joanna Augustowska

Ekonomia społeczna, animacja kultury, pomoc społeczna

Joanna Maria Augustowska - ukończyła studia wyższe. Posiada 19 letnie doświadczenie pracy w samorządzie. Od 2001 do 2014 roku kierowała Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie, który od podstaw został stworzony jako Centrum Aktywności Lokalnej prowadzące szerokie działania animacyjne, edukacyjne i aktywizujące społeczność lokalną.

Stworzyła Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie. Tworzy lokalny sektor pomocy społecznej i ekonomii społecznej. Kreuje politykę społeczną na szczeblu lokalnym, uczestniczy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy, aktywnie wprowadza w życie model partycypacji społecznej.

Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Akademia Praktyki i Innowacji. Podejmuje wiele innowacyjnych działań i rozwiązań, na wdrażaniu których korzysta cała społeczność lokalna gminy Słupno. Jest zdobywczynią wielu nagród konkursów związanych z innowacyjnością i zarządzaniem.