Zarządzanie w Kulturze

Kadra Kultury

Szkolenia w cyklu „Zarządzanie w kulturze”  przygotowują pracowników sektora kultury do efektywnego zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi.

Temat szkolenia

Termin

Skuteczna promocja projektów kulturalnych – przegląd narzędzi internetowych (m.in. media społecznościowe, witryny internetowe)

28 marca

Zarządzanie zespołem w instytucji kultury cz. 1 - umiejętności lidera

10-12 kwietnia

Skuteczna promocja projektów kulturalnych – drukowane materiały informacyjne i reklamowe

26 kwietnia

Organizacja wystaw w instytucji kultury – perspektywa kuratorska

8 maja

Fundusze na kulturę - źródła i zasady finansowania działań  i projektów kulturalnych

17-19 maja

Sponsoring w sektorze kultury

24-26 maja 

Organizacja wystaw w instytucji kultury – aspekty prawne    i techniczne

12 czerwca

Skuteczna promocja projektów kulturalnych – współpraca instytucji kultury z mediami

11 września

Skuteczna promocja projektów kulturalnych – wykorzystanie repozytoriów poprojektowych 

18 września

Zarządzanie zespołem w instytucji kultury cz. 2 - rozwiązywanie sytuacji trudnych

25-27 września

Budowanie publiczności (audience development) 28-30 września
Zarządzanie zespołem w instytucji kultury cz. 1 - umiejętności lidera 2-4 października

Projektowanie wydarzeń kulturalnych w oparciu o lokalne dziedzictwo 

20 listopada i 1 grudnia

Szkolenie wspierające dla nowych dyrektorów instytucji kultury 24-26 listopada
Zarządzanie zespołem w instytucji kultury cz. 2 - rozwiązywanie sytuacji trudnych 27-29 listopada 

 

Główne obszary tematyczne szkoleń proponowanych w cyklu to:

  • Finansowanie działań kulturalnych
  • Tworzenie i zarządzanie projektami kulturalnymi
  • Prawne i organizacyjne aspekty związane z działalnością kulturalną
  • Komunikacja i promocja projektów
  • Nowoczesne technologie w prowadzeniu działań kulturalnych
  • Zarządzanie instytucjami kultury

Na kanwie naszych doświadczeń z ostatnich lat stworzyliśmy ofertę szkoleń różnorodnych w formie.

Szkolenia „Zarządzanie w kulturze” będą prowadzone jako 3-dniowe kompleksowe spotkania o szerokim i wielowymiarowym programie oraz jako 1-dniowe szkolenia dotykające węższych tematycznie zagadnień.

Metody pracy, jakimi posługujemy się na szkoleniach to głównie: ćwiczenia, wykłady, gry szkoleniowe, wizyty studyjne, wymiana dobrych praktyk.

 

Szkolenia 3-dniowe:

Liczba uczestników każdego szkolenia: 20 osób

Liczba godzin każdego szkolenia: 15

Koszt szkolenia dla uczestnika:

  • 600,00 PLN + 23% VAT (brutto: 738.00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania w ośrodku szkoleniowym.

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza i rozpoczyna na około pięć tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. Za wyjątkiem szkoleń dedykowanych konkretnej grupie odbiorców, głównym kryterium zakwalifikowania na szkolenia jest kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdują się w opisach poszczególnych szkoleń.

Miejsce: Dom Pracy Twórczej oddalony o max. 50 km od Warszawy.

 

Szkolenia 1-dniowe:

Liczba uczestników każdego szkolenia: 15

Liczba godzin każdego szkolenia: 7

Koszt szkolenia dla uczestnika:

  • 100,00 PLN + 23% VAT (brutto: 123,00 zł) - cena obejmuje koszt: szkolenia, cateringu, materiałów szkoleniowych

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza i rozpoczyna na około pięć tygodni przed rozpoczęciem szkolenia. Za wyjątkiem szkoleń dedykowanych konkretnej grupie odbiorców, głównym kryterium zakwalifikowania na szkolenia jest kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdują się w opisach poszczególnych szkoleń.