Zaproś nas do siebie!

Kadra Kultury

„Zaproś nas do siebie!” to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, w ktorym uczymy się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk oraz budowanie relacji między uczestnikami.

uczestnicy programu
Fot. Alicja Szulc, uczestnicy programu "Zaproś nas do siebie"

Jeśli jesteś gotowy, aby wejść w proces zmiany, spędzić razem z nami 300 godzin, przejechać ponad 2000 km, odwiedzić 40 miejsc, spotkać niezliczoną liczbę osób, które zainspirują Cie do działania na kolejne lata - to znaczy, ze ten program jest dla Ciebie!

Decydując się na wejście do projektu instytucja bierze udział w procesie zmiany, który dotyczy całego zespołu: pracowników oraz dyrektora. Proces ten będzie dotyczył pracy nad ofertą programową instytucji kultury, opartej na tożsamości lokalnej. W roku 2018, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stawiamy akcent na upamiętnianie tej wyjątkowej rocznicy i pielęgnowanie tradycji narodowych, zgodnie z przyświecającym Narodowemu Centrum Kultury hasłem: „Wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość”.

Dodatkowo w tym roku dyrektorom proponujemy wsparcie w zakresie budowania i zarządzania zespołem oraz zarządzania procesem zmiany, który będzie zachodził w jego instytucji.