Wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego

Kadra Kultury

Cykl szkoleniowy w formie kursów doskonalenia zawodowego i warsztatów artystycznych skierowany do kadry instruktorskiej, która na co dzień działa w świetlicach, domach i centrach kultury.

Nasze szkolenia adresujemy do osób, które dopiero zaczynają swoją drogę twórcy – instruktora  – pedagoga, jak i do doświadczonych twórców, edukatorów sztuki.

Mamy nadzieję, że nasze szkolenia wzmocnią kompetencje zawodowe kadr kultury, będą inspiracją do tworzenia nowych pracowni edukacji artystycznych, posłużą integracji i ożywieniu środowiska kadry instruktorskiej.

Amatorski Ruch Artystyczny (ARA) rozwijany i pielęgnowany może stać się dobrym podłożem do rozwoju  edukacji kulturalnej i artystycznej. Pozwala rozwinąć zainteresowanie i pasję m.in.  sztukami plastycznymi, sztuką ludową, rękodziełem, muzyką, tańcem, teatrem, filmem czy  fotografią. Wyróżnia go stała i systematyczna aktywność w zespole czy grupie artystycznej, która przynosi korzyści zarówno dla ich uczestników, jak i społeczności lokalnych, w których te grupy działają. Udział w zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznego z jednej strony otwiera i uwrażliwia na piękno i sztukę, z drugiej wzmacnia społecznie, przekazuje system wartości, mobilizuje do określonej postawy, wzmacnia komunikację, uczy dialogu, zachęca do współpracy i współdziałania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kultury i tożsamości lokalnej.

W roku 2017 proponujemy trzy różne formy doskonalenia zawodowego skierowane do instruktorów teatralnych oraz plastyków zainteresowanych malarstwem historycznym i rękodziełem: 

  • Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki
  • Plener malarski
  • cykl "Spotkanie z Mistrzem"- warsztaty teatralne