Ogólnopolska Giełda Projektów

Kadra Kultury

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury, skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Idea

Głównym celem Giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce.

Wydarzenie odbywa się co roku pod innym hasłem przewodnim. Kluczowym punktem programu jest prezentacja dwudziestu dobrych praktyk wybranych przez niezależny zespół merytoryczny. Dzięki licznym warsztatom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie ma również wymiar edukacyjny. Po każdym spotkaniu ukazuje się wydawnictwo w serii „Edukacja + animacja”.

Formuła

W Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów można wziąć udział na dwa sposoby: jako uczestnik i osoba prezentująca projekt (20 miejsc; zgłoszenia w otwartym naborze) lub tylko jako uczestnik (200 miejsc; zgłoszenia poprzez otwartą rejestrację). 

Edycja 2017 

W 2017 roku Ogólnopolska Giełda Projektów wpisuje się tematem w obchody Roku Rzeki Wisły i dotyczy projektów związanych z kulturotwórczą rolą terenów wodnych. Dwudniowe wydarzenie odbędzie się w Gdyni w dniach 19-20 października pod hasłem „animacja + woda”.

Kluczowym punktem programu będzie prezentacja 20 projektów, dla których inspiracją, terenem działania czy kontekstem była woda. Ponadto uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z 10 warsztatów oraz programie towarzyszącym.

 

Rejestracja uczestników

Rejestracja jest otwarta i trwa od 12 do 30 września 2017 roku. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Nabór projektów

Nabór projektów już się zakończył. Lista 20 wybranych przedsięwzięć znajduje się tu: http://nck.pl/projekty/ . Do projektu zgłaszano projekty edukacyjne i animacyjne, które:

  • wykorzystują wodę (w szczególności: rzeki, jeziora, morze) i obszary nadwodnych (jak również wyspy) jako miejsca działań kulturalnych;
  • odkrywają i popularyzują historie i kulturę polskich obszarów wodnych i oraz miejsc położonych nad wodą i na wodzie (m.in.: porty, twierdze, wyspy, wioski rybackie, żuławy, doliny rzeczne, miejsca będące świadkami ważnych wydarzeń, obiekty pływające);
  • podtrzymują tradycje zawodów i rzemieślników (np. rybaków, szkutników, flisaków, włóczków, żeglarzy, marynarzy) związanych z wodą;
  • rozwijają twórczość artystyczną opartą o tematykę wodną (w tym: muzyka i projekty dźwiękowe, poezja, malarstwo, rzeźba, instalacje, neony, fotografia, film, teatr, murale);
  • odkrywają i popularyzują lokalne, regionalne oraz narodowe dziedzictwo i tradycje związane z obszarami wodnymi oraz odkrywają historię i korzenie, związane z regionalnymi zwyczajami i obrzędami wodnymi;
  • popularyzują wiedzę o historii architektury i urbanistyki obszarów nadwodnych (tradycyjnych i współczesnych) ;
  • popularyzują i odkrywają polskie krajobraz kulturowy i polską przestrzeń kulturową obszarów nadwodnych;
  • wykorzystują i tworzą małą architekturę wodną w miastach;
  • poruszając temat związany z wodą, łączą naukę i sztukę 

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Współorganizatorzy lokalni: Urząd Miasta Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzeum Emigracji w Gdyni, Centrum Kultury w Gdyni.

Współorganizator regionalny: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku

Dla kogo: Lokalni liderzy kultury

Termin: 19-20 października 2017 roku

Miejsce: Gdynia

Historia projektu

Narodowe Centrum Kultury ma za sobą 6 edycji projektu. Organizujemy Giełdę w kolejnych województwach (mazowieckie, dolnośląskie, śląskie, lubelskie), uwzględniając specyfikę regionu. Giełda zyskuje dzięki temu nowy wymiar.

Zobacz poprzednie edycje projektu.

Obejrzyj reportaż z Ogólnopolskiej Giełdy Projektów 2016.