Antoni Morawski

1 minuta

koordynowanie wolontariatu

Zdjęcie Antoniego Morawskiego
Zdjęcie Antoniego Morawskiego

Koordynator wolontariatu w Wolontariacie Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012, Konferencji ONZ ds. zmian klimatu COP-19, Obchodów Rocznicy Powstania Warszawskiego, oraz wielu innych imprez sportowych, kulturalnych i rocznicowych. W Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialny za prowadzenie i redakcję portalu „Ochotnicy Warszawscy”. Instruktor harcerski, Prezes Zarządu Harcerskiej Fundacji Pomarańczarni. Politolog, badacz obszaru zaangażowania społecznego w sytuacjach kryzysowych. Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.