juliahartwig

Odeszła Julia Hartwig

15 lipca 2017

W piątek, 14 lipca w Pensylwanii zmarła wybitna poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej z języka francuskiego i angielskiego  Julia Hartwig. 

Córka fotografa Ludwika Hartwiga i Marii Birjukow. Uczyła się w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Swój pierwszy wiersz opublikowała w 1936, w gazetce szkolnej „W słońce”. Podczas II wojny światowej była łączniczką AK, uczestniczką podziemnego życia kulturalnego. Studiowała polonistykę i romanistykę na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Warszawskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1947–1950 mieszkała we Francji jako stypendystka rządu francuskiego i urzędniczka w dziale kulturalnym Ambasady Polskiej w Paryżu. Następnie poetka zamieszkała w Warszawie. 
Autorka słuchowisk nadawanych w Polskim Radiu.

W latach 1970–1974 Julia Hartwig przebywała w Stanach Zjednoczonych, gdzie była uczestnikiem programu International Writing Program, a następnie wykładowcą Drake University. Prowadziła również wykłady na University of Ottawa i Carleton University w Kanadzie.  W 1979 roku przyjechała ponownie do USA na zaproszenie Departamentu Stanu.
W 1989 roku była członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.

Członek Związku Literatów Polskich, Polskiego PEN-Clubu, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2008 r. przewodnicząca jury Nagrody Mediów Publicznych Cogito w dziedzinie literatury pięknej.

W 1995 r. powstał film dokumentalny Julia Hartwig w reżyserii i według scenariusza Adama Kulika, a w roku 2003 kolejny pt. Ułamki codzienności. Julia Hartwig (scenariusz i realizacja: Elżbieta Rottermund). W 2009 otrzymała honorowe obywatelstwo Lublina.

Jej wiersze oraz artykuły ukazywały się w pismach: „Odrodzenie”, „Nowa Kultura”, „Świat”, „Nowe Książki”, „Poezja”, „Tygodnik Powszechny”, „Twórczość”, „Kresy”, „NaGłos”, „Zeszyty Literackie”, „Odra”, „Więź”, „Kwartalnik Artystyczny”.

Tłumaczyła twórczość takich pisarzy, jak: Guillaume Apollinaire, Allen Ginsberg, Max Jacob, Blaise Cendrars, Pierre Reverdy, Marianne Moore, William Carlos Williams.

W 2014 r. X Zjazd Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wybrał Julię Hartwig na honorowego Prezesa Stowarzyszenia, a 25 października 2014 r. otrzymała Nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej za książkę Zapisane.

W 2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznał poetce tytuł doktora honoris causa

 

Poetka była odznaczona:

  • Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski "w uznaniu zasług dla niepodległości oraz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla kultury polskiej oraz osiągnięcia w pracy twórczej" (2011)
  • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)
  • Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005)
  • Francuskim Orderem Legii Honorowej V klasy (2008)
  • Francuskim Orderem Oficera Legii Honorowej (2016)

Informacje o życiu i twórczości poetki: http://culture.pl/pl/tworca/julia-hartwig