19.06 | Spotkanie inaugurujące działalność Sieci Ziem Zachodnich i Północnych

grafika
grafika
Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa - Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Pon. 19 czerwca 2017 r.   g. 14:00

Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to realizowany pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program współpracy pięciu instytucji zajmujących się powojennymi dziejami Ziem Zachodnich i Północnych. Są to: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Wrocław), Instytut Zachodni (Poznań), Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski (Opole), Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego (Olsztyn) oraz Centrum Dialogu Przełomy (Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie).

Celem porozumienia jest prowadzenie wspólnych badań nad powojennymi dziejami ziem przyłączonych do Polski po 1945 r. oraz prezentacja ich wyników jak największej liczbie odbiorców poprzez działalność edukacyjną, popularyzatorską i wystawienniczą. Sieć Ziem Zachodnich i Północnych to długo oczekiwana próba realizacji postulatu budowy Muzeum Ziem Zachodnich w nowej i bardzo ciekawej formie. To „Muzeum w wielu miejscach”.

Zwieńczeniem spotkania będzie dyskusja nad zagadnieniem: Ziemie Zachodnie i Północne w kontekście polityki pamięci i relacji międzynarodowych. Wśród dyskutantów zasiądą znawcy powojennej historii Polski.

Program

14:00 – otwarcie spotkania Przemówienie Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosława Sellina: Wsparcie MKiDN dla Sieci Ziem Zachodnich i Północnych jako Muzeum (Ziem Zachodnich) w wielu miejscach.

14:20 – Prezentacja programu Sieci: (Marek Mutor, Wojciech Kucharski) - historia powstania idei -Cele, założenia, program działania - porozumienie

14:40 – konferencja prasowa

15:30 – Prezentacje instytucji – Instytut Śląski – CD Przełomy - Instytut Zachodni - OBN - Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

16:30 – Dyskusja: „Ziemie Zachodnie i Północne w kontekście polityki pamięci i relacji międzynarodowych”. Moderator: Marek Mutor.

Uczestnicy: dr Paulina Florjanowicz (Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN), prof. Wojciech Roszkowski, Rafał Rogulski (European Network Remembrance and Solidarity ) i dr Paweł Ukielski (Muzeum Powstania Warszawskiego).