Poznaj laureatów Nagrody im. Zygmunta Glogera

24.10.2017
2 minuty

20 października 2017 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu wręczone zostały medale oraz dyplomy laureatom tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera. Uroczystemu rozstrzygnięciu Konkursu towarzyszyła konferencja naukowa pt. „Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne”.

medal Glogera
medal Glogera

Laureatami zostali:

NAGRODA I STOPNIA

prof. dr hab. Jarosław Ławski z Ełku za wkład w badania nad twórczością Zygmunta Glogera.

NAGRODA II STOPNIA

prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk z Lwówka za ochronę i popularyzację badań nad dziedzictwem regionu wielkopolskiego.

NAGRODA III STOPNIA

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia” w Olsztynie za badania nad dziejami dawnych ziem pruskich; Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za działalność wydawniczo-naukową.

WYRÓŻNIENIA

Joanna Gierczyńska z Warszawy za utrwalanie śladów pamięci Muzeum Więzienia Pawiak; dr Maria Lipok-Bierwiaczonek z Tychów za popularyzowanie tradycji kultury ludowej Śląska; Monika Franciszka Sienkiewicz z Reykjaviku za promowanie kultury polskiej w Islandii;

NAGRODA HONOROWA

Biblioteka Śląska w Katowicach za ochronę dziedzictwa kulturowego Śląska.

O nagrodzie

Nagroda przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń.

Organizatorzy

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu zostało zorganizowane przez Społeczne Stowarzyszenia Prasoznawcze „Stopka” we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Partnerami wydarzenia byli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Urząd Miejski w Łomży