IV edycja warsztatów dla konserwatorów z Białorusi

16.10.2017
1 minuta

1 października rozpoczęła się IV edycja warsztatów dla młodych konserwatorów z Białorusi organizowanych wspólnie przez Narodowe Centrum Kultury, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Polski Komitet do spraw UNESCO.

prace konserwatorskie
Fot. wkirds.asp.waw.pl prace konserwatorskie

Do IV edycji programu warsztatów studyjnych dla konserwatorów z Białorusi zakwalifikowano kolejnych stypendystów rekomendowanych przez Białoruską Państwową Akademię Sztuki w Mińsku.

Zakwalifikowane osoby są studentami IV roku i specjalizują się w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Stypendyści będą odbywać staże badawcze w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki pod opieką naukową wykładowców tej uczelni.