14.05 | Koncert w 100. rocznicę śmierci Edwarda Reszke

koncert symfoniczno-operowy
koncert symfoniczno-operowy
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najw. Maryi Panny Południowa 2 42-270 Garnek - Kościół Niepokalanego Poczęcia Najw. Maryi Panny, ul. Południowa 2, 42-270 Garnek
Niedz. 14 maja 2017 r.   g. 18:00

Serdecznie zapraszamy na Koncert symfoniczno-operowy w 100. rocznicę śmierci Edwarda Reszke. Koncert odbędzie się 14 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Garnku. Podczas koncertu wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana, Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Chór Instytutu Muzyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Chór „Basilica Cantans”.

Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej dyrygował będzie Adam Klocek. Wokalne partie solowe wykonają Katarzyna Jakóbczyk – sopran, Jarosław Bielecki – tenor oraz Paweł Ślusarz – bas. W programie usłyszymy najsłynniejsze arie i chóry z oper: Czajkowskiego, Donizetti’ego, Gounoda, Moniuszki, Mozarta, Puccini’ego i Rossiniego.

Miejsce koncertu nie jest przypadkowe – od 1894 roku Edward Reszke był właścicielem majątku Garnek i tutaj spędzał każdą wolną chwilę pomiędzy koncertami w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Edward Reszke -  światowej sławy polski śpiewak operowy, jeden z najlepszych basów schyłku XIX wieku. Jego trzydzieści lat trwającą karierę wyznaczały, doskonale przyjmowane przez krytykę i publiczność, kreacje wokalne na największych scenach operowych Europy i Ameryki. Wspólnie z rodzeństwem Janem i Józefiną byli najsłynniejszym w historii opery śpiewającym rodzeństwem, które wprowadziło na przełomie XIX i XX w. polską wokalistykę do światowej kultury, odnosząc artystyczne tryumfy na najsłynniejszych scenach operowych. Śpiewali w mediolańskiej La Scali, Operze Paryskiej, Królewskiej Operze Covent Garden w Londynie i nowojorskiej Metropolitan Opera. Byli cenieni i doceniani. Ich popularność mierzyła się zarówno wysokimi honorariami, jak i prestiżowymi zaproszeniami koronowanych głów – w tym królowej Wiktorii – na prywatne występy. Odnosząc sukcesy, gdziekolwiek nie zawiodły ich plany zawodowe, wszędzie znani byli jako polscy śpiewacy. Nigdy nie wypierali się swojej narodowości, z Polską związani sercem i sentymentem. Wśród wielu znanych europejskich kompozytorów, którzy powierzali im premiery swoich oper byli: Giuseppe Verdi, Charles Gounod i Giacomo Meyerbeer. Kończąc swoją artystyczną karierę powrócili do Polski i zamieszkali w okolicach Częstochowy budując swoje rezydencje na terenie podczęstochowskich gmin i prowadząc tam działalność filantropijną i kulturalną. Edward Reszke - Bartkowice i Garnek, brat Jan - Skrzydlów, Janaszów i Kłomnice zakupiła Józefiny z Reszków Kronenbergowa.

Edward Reszke na stałe osiadł w Garnku (obecnie teren Gminy Kłomnice), we wspaniałym pałacyku wybudowanym dla niego w 1896 r przez Fr. Arveufa. Edward Reszke wraz z małżonką włączają się w życie społeczne okolicy, wspierają starania miejscowej ludności o powstanie parafii w Garnku, fundują budynek plebanii, budują Ochronkę dla dzieci pracowników majątku, budują budynki gospodarcze, porządkują grunty orne i lasy. Doprowadza do tego, że zaniedbany majątek zaczyna się rozwijać. Edward i Jan Reszke zakładają również stadninę koni oraz współorganizują Towarzystwo Wyścigów Konnych w Pławnie, drugą tego typu organizację w zaborze rosyjskim po Warszawskim Towarzystwie Wyścigów Konnych. Celem Towarzystwa było nie tylko organizowanie corocznych wyścigów konnych w Pławnie, ale również zachęta i wspieranie miejscowej hodowli koni półkrwi angielskiej.

25 maja 2017 roku przypada 100. rocznica śmierci Edwarda Reszke, który jako jedyny z rodzeństwa spoczął na Ziemi Częstochowskiej, na cmentarzu w Borownie.

O organizatorach

Organizatorem koncertu Narodowe Centrum Kultury, Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Regionalny Ośrodek Kultury oraz Gmina Kłomnice.

plakat