#dziedzictwo – pierwsza wystawa Muzeum Narodowego w Krakowie w ramach Programu "Niepodległa"

Jacek Malczewski - Autoportret /  olej na płótnie
Fot. MNK Jacek Malczewski - Autoportret / olej na płótnie
Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków - Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Czw. 22 czerwca 2017 r.
Cena biletu: 11 PLN

Muzeum Narodowe w Krakowie już 22 czerwca zaprezentuje zbiory dokumentujące dziedzictwo narodowe państwa polskiego. Nowa wystawa - #dziedzictwo - udostępniona zostanie publiczności w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa, jako część obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Otwarcie wystawy towarzyszy przygotowaniom do 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie.

Największa od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wystawa Muzeum Narodowego w Krakowie umożliwi poznanie ponad 650 zabytków i dzieł sztuki z całej historii polskiej państwowości. Zaprezentowane zostaną eksponaty od denara Bolesława Chrobrego z najwcześniejszym świadectwem używania nazwy Polska, pierwszego wydania „Sonetów krymskich” z odręczną dedykacją Adama Mickiewicza, nut Fryderyka Szopena po obrazy najbardziej znanych polskich malarzy, jak Jan Matejko, Olga Boznańska, Stanisław Wyspiański czy Jacek Malczewski. Wystawione zostaną również pamiątki świadczące o udziale Polaków w kształtowaniu kultury Europy i świata. Zobaczyć będzie można kosztowne zegarki Patka z podobiznami polskich bohaterów narodowych, mapę Australii z najwyższym szczytem nazwanym przez jego odkrywcę Pawła Edmunda Strzeleckiego Górą Kościuszki, czy okładki miesięcznika „Vogue” zaprojektowane przez Janinę Dłuską. 

Wystawa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Niepodległa”.

Program Wieloletni Niepodległa, przyjęty 24 maja br. przez Rząd RP jest zarysem działań, które mają zachęcić Polaków do zaangażowania się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. „Niepodległa” definiuje trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. Nadrzędnym celem programu „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków.

Ekspozycja jest objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz została wpisana w program towarzyszący 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie.

 

Więcej informacji o wystawie: mnk.pl/wystawy/dziedzictwo

Zapraszamy również na: www.niepodlegla.gov.pl, twitter.com/niepodleglawww.facebook.com/niepodlegla1918