prof. Andrzej Nowak odbiera nagrodę

Nagroda im. Moczarskiego dla prof. Andrzeja Nowaka

14 grudnia 2016

VIII edycja Konkursu o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego została rozstrzygnięta. Laureatem tegorocznej edycji został prof. Andrzej Nowak, autor książki „Pierwsza zdrada zachodu. 1920 – zapomniany appeasement” (Wydawnictwo Literackie, 2015). Laureat otrzymał statuetkę – temperówkę (autorstwa Jacka Kowalskiego) wzorowaną na temperówce należącej do patrona Nagrody oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych, której fundatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Uroczyste wręczenie Nagrody oraz okolicznościowych dyplomów dla wszystkich nominowanych autorów odbyło się 9 grudnia 2016 roku w gościnnych progach Pałacu Rzeczypospolitej, siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.  Nagrodę wręczyła Pani Elżbieta Moczarska, córka patrona Nagrody, prezes Fundacji im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Laudację na cześć Laureata wygłosił Członek Jury Konkursu, Dyrektor Biblioteki Ossolineum dr Adolf Juzwenko.  

Jeden z uczniów z Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego, Michał Naruszewicz o książce laureata napisał: „W układance politycznej chodziło o to, by zadowolić z jednej strony Niemców, a z drugiej Zachodnią Europę i Rosję sowiecką. Debata nad miejscem Polski na mapie Europy odbywała się w roku 1920, w Londynie, kiedy Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli, a Armia Czerwona szturmowała w tym czasie przedmieścia Warszawy. Z kart książki dowiadujemy się, że dla mocarstw zachodnich Polska była niewiele warta.”

W tym roku, po raz pierwszy, została wręczona również nagroda Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego. Uczniowie szkół średnich, spotykających się w ramach dodatkowych zajęć  czytali i recenzowali nominowane do Nagrody głównej książki. Po burzliwych debatach zdecydowali się natomiast swoją nagrodą – ołówkiem wyróżnić książkę amerykańskiego autora, Timothego Snyder’a  „Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie” (Znak, 2015).

Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego przyznawana jest od 8 lat. O laur pierwszeństwa ścigają się autorzy książek traktujących o historii Polski o momentu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do czasów współczesnych.  

Zobacz listę Nominowanych do Nagrody w 2016 r.

 

Organizator: Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich

Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich


Współorganizator: Narodowe Centrum Kultury

Partner Gali: Biblioteka Narodowa

 

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa prowadzonego przez Instytut Książki

MKiDN, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Instytut Książki

Patron medialny: Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza

Powiązane arykuły