wiklina
Łucznica

Wiklina z elementami wikliny ogrodowej

Środa, 10-05-2017 - Środa, 31-05-2017
Łucznica

Kurs w ramach Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki

Formularz rekrutacyjny na kurs "Wiklina z elementami wikliny ogrodowej" dostępny TUTAJ w dniach 10.05 - 31.05.

 

Prowadzący: Grzegorz Gordat

Ilość miejsc: 10

Program:

1. Wstęp do plecionkarstwa:
- BHP i Ppoż.
- pracownia i jej wyposażenie
- materiały plecionkarskie
- wizyta studyjna na plantacji wikliny Ośrodka Szkoleniowego w Łucznicy – omówienie odmian wikliny i ich zastosowania.

2. Podstawy wyplatania – warsztaty w pracowni:

- podstawowe sploty plecionkarskie
- wykonanie kosza na dnie okrągłym z zastosowaniem poznanych splotów

3. Wiklina w przestrzeni – zajęcia plenerowe:
- formy ogrodowe - zasady ich projektowania i aranżacji
- tradycyjne formy plenerowe
- współczesne formy plenerowe – inspiracja tradycją
- projektowanie form plenerowych
- realizacja wspólnego projektu.

Program Letniej Akademii adresowany jest głównie do kadr instytucji kultury realizujących swoje zainteresowania artystyczne, tj.: 

  • plastyków, instruktorów i praktyków, którzy chcieliby poznać i włączyć warsztaty wikliniarskie do programu zajęć artystycznych;
  • plastyków, instruktorów i praktyków, zainteresowanych rękodziełem artystycznym, którzy chcą poznać zasady utworzenia pracowni wikliniarskiej, sposobu jej wyposażenia;
  • praktyków, animatorów i edukatorów, którzy poszukują inspiracji w rękodziele artystycznym do realizacji nowych projektów kulturalnych.

Dodatkowo informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury, a NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika. 
Kryterium naboru będzie uzasadnienie udziału w wybranym kursie oraz kolejność zgłoszeń.