Regulamin konkursu "Pomóż rozwinąć Sieć Księgarń Współpracujących z NCK”

15 lutego 2016
 1. “Organizatorem” konkursu „Pomóż rozwinąć Sieć Księgarń Współpracujących z NCK” jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, 01-231, właściciel portalu www.nck.pl
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Każda osoba biorąca udział w Konkursie, która zaznaczy odpowiedź twierdzącą w pytaniu “Czy chcesz wziąć udział w Konkursie?” oraz poda (wraz z uzasadnieniem) propozycję księgarni, która powinna być włączona do Sieci Księgarń Współpracujących z NCK w ankiecie, staje się “Uczestnikiem” Konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż przesłana propozycja konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich, majątkowych i osobistych praw oraz praw pokrewnych osób trzecich.
 6.  Celem “Konkursu” jest wyłonienie propozycji księgarń, które powinny zostać włączone do Sieci Księgarń Współpracujących z NCK.
 7. Adresatem “Konkursu” są wszyscy użytkownicy portalu www.nck.pl.
 8. Udział w “Konkursie” możliwy jest po wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie http://ankieta.nck.pl/ankieta/216812/pomoz-rozwinac-siec-ksiegarn-wspolpracujacych-z-nck.html, po zaznaczeniu pola “Tak” przy pytaniu “Czy chcesz wziąć udział w konkursie?” oraz podaniu nazwy księgarni (z adresem, pozwalającym ją zidentyfikować), która powinna znaleźć się w Sieci Księgarń Współpracujących z NCK wraz uzasadnieniem wyboru.
 9. Konkurs rozpoczyna się 15 lutego 2016 r. i trwa do 29 lutego 2016 roku lub do odwołania przez “Organizatora”:
 10. “Organizator” może zawieszać i wznawiać konkurs bez podawania powodu.
 11. Każde zawieszenie i wznowienie ww. musi być przez “Organizatora” ogłoszone na stronie internetowej: http://nck.pl/wydawnictwa/.
 12. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 13. Jury wyłoni maksymalnie 3 laureatów Konkursu.
 14. Jury oceni oryginalność i trafność oraz potencjał zgłoszonych propozycji.
 15. W skład Jury Organizatora wchodzą: Aleksandra Zagańczyk, Anna Lonkwic, Joanna Rafał i Miriam Kołak.
 16. “Organizator” przewiduje nagradzanie laureatów Konkursu, tj. “Uczestników” Konkursu, których zgłoszone propozycje wraz z uzasadnieniem zostaną uznane przez Jury Organizatora za najlepsze.  
 17. Nagrodami w “Konkursie” są nagrody rzeczowe przygotowane przez “Organizatora” w postaci pakietu zawierającego: czerwony notes z gumką #kultura, torbę #kultura, kubek ceramiczny Narodowego Centrum Kultury i publikację „Galeria autorska Andrzeja Mleczki”.
 18. Jury Organizatora może przyznać maksymalnie 3 nagrody po jednej dla każdego z maksymalnie 3 laureatów.
 19. Każdy z 3 laureatów otrzyma jeden pakiet.
 20. Nagrody zostaną przesłane laureatom pocztą  po wcześniejszym skontaktowaniu się z nimi przez “Organizatora” za pomocą prawidłowo podanego adresu e-mail, który “Uczestnicy” powinni podać w ankiecie.
 21. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Jedna osoba może wygrać jeden pakiet rzeczowy.
 22. Uczestnik konkursu udziela NCK nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wykorzystania propozycji konkursowych przez NCK m.in. na portalu www.nck.pl, na profilu NCK na portalu Facebook oraz w materiałach promocyjnych związanych z Siecią Księgarń Współpracujących z NCK.
 23. „Organizator” przewiduje możliwość użycia zwycięskich propozycji i ich uzasadnień dla promocji Sieci Księgarń Współpracujących z NCK, w szczególności na portalu www.nck.pl, na profilu Narodowego Centrum Kultury na portalu Facebook oraz w materiałach promocyjnych związanych z Siecią Księgarń Współpracujących z NCK.