Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski

redakcja merytoryczna: ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
wydanie: Warszawa, 2016
seria: Jubileusze
ISBN 978-83-7982-219-5
oprawa: miękka
stron: 364
cena: 39 zł

Celem tej zbiorowej publikacji, pod redakcją ks. prof. Witolda Kaweckiego, jest nie tylko przegląd relacji pomiędzy Kościołem a światem sztuki, czy poszczególnymi jej dziedzinami, ale także próba oceny obecnej sytuacji i sformułowanie rekomendacji w tym zakresie. Pierwszym wyzwaniem jest potrzeba odzyskania gotowości do dialogu, pomimo opozycji względem religii, w jakiej rozwija się współczesna sztuka krytyczna. Z kolei odpowiedzią sztuki sakralnej zbyt często jest fideistyczny kicz. Artykuły zawarte w książce wyznaczają horyzont ewentualnego ożywienia relacji sztuka-Kościół oraz panoramę kompetencji kulturowych potrzebnych Kościołowi w tym procesie.

Na tę zbiorową publikację składają się rozdziały napisane przez jedenaścioro autorów, duchownych i świeckich, poświęcone następującym zagadnieniom:

ZAGADNIENIA FUNDAMENTALNE
Istota kulturowych kompetencji Kościoła (ks. prof. dr hab. Witold Kawecki)
Kościół w sporze kulturowym ze społeczeństwem (ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego)
Odpowiedzialność Kościoła w sferze kultury audiowizualnej (ks. dr hab. Marek Lis, prof. Uniwersytetu Opolskiego)

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
TEATR
Miejsce i rola Kościoła w dzisiejszej polskiej kulturze teatralnej (dr hab. Jacek Kopciński, prof. Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

SZTUKI WIZUALNE
Kulturowe kompetencje Kościoła w zakresie sztuk wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem filmu (dr hab. Mariola Marczak, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)

MUZYKA
Religijna kultura muzyczna w Polsce (ks. prof. dr hab. Andrzej Zając)

MALARSTWO
Kompetencje kulturowe Kościoła w Polsce w zakresie malarstwa (prof. dr hab. Tadeusz Boruta)
Kulturowe i teologiczne kryteria oceny wartości obrazu w kontekście kultu Jezusa Miłosiernego (dr hab. Zbigniew Treppa, prof. Uniwersytetu Gdańskiego)

RZEŹBA
Rzeźba współczesna w perspektywie kulturowej odpowiedzialności Kościoła w Polsce (dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

ARCHITEKTURA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Sacrum w przestrzeni publicznej jako nowe zjawisko kulturowe po 1989 roku (dr hab. Karol Badyna, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie)

ARCHITEKTURA SAKRALNA
Raport o architekturze współczesnych kościołów polskich w perspektywie jubileuszu 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce (prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, Politechnika Warszawska)

Kup w sklepie NCK