szachy
cała Polska

Zarządzanie zespołem w instytucji kultury cz. 2 - rozwiązywanie konfliktów i sytuacji trudnych

Poniedziałek, 28-08-2017 - Środa, 06-09-2017
cała Polska

Szkolenie adresowane jest do menedżerów, liderów, kierowników zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi w instytucji kultury oraz własnym rozwojem jako liderów.

Zakładane cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu metod kierowania konfliktem jako menedżer, strona zaangażowana w konflikt lub mediator.
 • Analiza własnych predyspozycji do pracy z konfliktem: jaki mam styl działania w sytuacji różnicy interesów, nad czym powinienem pracować.
 • Trenowanie umiejętności, niezbędnych w rozwiązywaniu konfliktów w konkretnych sytuacjach zawodowych.

Kompetencje, które zdobędzie uczestnik w wyniku szkolenia:

 • Wzmocnienie postawy asertywnej, zabezpieczającej przed niepotrzebnymi konfliktami i ułatwiającej tworzenie konstruktywnych relacji w zespole.
 • Uświadomienie sobie własnych predyspozycji, mocnych i słabych stron w kierowaniu konfliktem i w sytuacjach trudnych emocjonalnie.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej przyczyn powstawania i narastania sytuacji konfliktowych w sytuacjach zawodowych.
 • Wzrost umiejętności prowadzenia negocjacji, mediacji oraz dobierania właściwych metod rozwiązywania konfliktów w zespole.

Warsztat prowadzi: Monika Klonowska

Ilość godzin: 15

Liczba uczestników: 20 osób

Termin: 25-27 września 2017

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Irmina Recka-Wyżga , irecka@nck.pl, tel. (+48 22) 350 95 41, 518 332 896

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w trakcie trwania rekrutacji) można wypełniać między 28 sierpnia - 6 września 2017 (włącznie).

Kryterium wyboru: decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają uczestnicy szkolenia "Zarządzanie zespołem cz.1"

Koszty

 • 600,00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania (pokoje 2-osobowe) w ośrodku szkoleniowym oraz dojazd spod PKiN w Warszawie do ośrodka szkoleniowego.

W cenę szkolenia  wliczone są:

 • udział w szkoleniu,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu meilowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 8 września 2017. 

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Zarządzanie zespołem"

Pobierz