Agata Etmanowicz

Agata Etmanowicz

budowanie publiczności, przemysły kultury, przemysły kreatywne

Była przedstawicielką Polski w Komitecie ds. Kultury Rady Unii Europejskiej oraz Komitecie Zarządzającym programu UE w dziedzinie kultury - Kultura (2007-2013) i Programu Europa dla Obywateli. Współpracowała także z MKiDN jako ekspert w grupie roboczej ds. maksymalnego wykorzystania potencjału przemysłów kultury i przedsiębiorstw kreatywnych.
Jest autorką i współautorką publikacji książkowych oraz artykułów z zakresu tzw. polityki kulturalnej UE, przemysłów kreatywnych, finansowania oraz prowadzenia międzynarodowych projektów kulturalnych.
Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów z różnych dziedzin sztuki oraz edukacji kulturalnej. Współpracuje z organizacjami w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultuje projekty.
Prezeska Fundacji Impact promującej w Polsce koncepcję audience development i wspierającej procesy budowania publiczności (budowania publiczności), na stałe związana także z Fabryką Sztuki w Łodzi, z którą współtworzy Art_Inkubator. Jest także współzałożycielką Fundacji Polska Bez Barier oraz wolontariuszką Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach Four Kings. 

#praktyk(nietrener) #audiencedevelopment #impact #społecznapożyteczność #ludzie #niemastretrgiibezmarzeń #fun!