Anna Czyżewska

Anna Czyżewska

Animacja kultury, badania, diagnoza, źródła dotacyjne

Od 10 lat pracuje w instytucjach kultury, od 2007 roku jest związana ze Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, w którym pracuje jako badaczka, edukatorka i koordynatorka projektów, pełniąc jednocześnie funkcję Prezeski Zarządu.

Z wykształcenia etnografka (absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) i trenerka (absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych). Od 2009 roku wspiara pracowników i pracowniczki instytucji kultury z Polski i Białorusi. Współzałożycielka Pracowni Duży Pokój. Członkini Społecznej Rady Kultury przy Prezydent m.st. Warszawy. Swoją pracę poddaje nieustannej refleksji. Warszawianka, wegetarianka i feministka.