Badania, diagnoza, refleksja w pracy animatora kultury - szkolenie dla animatorów kultury | 27-29 maja 2015

Więcej

Szkolenia

Prawo autorskie w kulturze i Creative Common | warsztaty Kadra Kultury | 11.05.2015

Więcej

Współpraca z mediami - warsztat Kadra Kultury | 18.05.2015

Więcej

"Projektowanie oferty instytucji kultury w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności"

Więcej

Staże i szkolenia stażowe

Pracuj w kulturze

Więcej