Szkolenia

Pracuj w kulturze

Więcej

Staże i szkolenia stażowe

Jak współpracować ze społecznością lokalną? Mechanizmy współpracy z grupą | szkolenie | nabór trwa do 10 maja

Więcej

Zaproś nas do siebie! 2016 | moduł I | Rekrutacja

Więcej

Działaj wspólnie - współpraca międzysektorowa | 26-28.10.2016

Więcej