Nabór do Edycji Letniej projektu "Staże w instytucjach kultury"

Więcej

Szkolenia

Pracuj w kulturze

Więcej

Staże i szkolenia stażowe

PROCESY GRUPOWE I FACYLITACJA (17-19 czerwca) – SZKOLENIA DLA ANIMATORÓW KULTURY

Więcej

Projektowanie oferty domu kultury w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności lokalnej

Więcej

Fundusze na kulturę - przegląd źródeł | 24-26.06.2015

Więcej