Fot. Historia Muzyki Polskiej

O projekcie

9 stycznia 2014

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o muzyce polskiej i jej historii. Do pobrania wszystkie tomy serii książkowej "Historia muzyki polskiej" w formie e-booków (epub i mobi). Zapraszamy także do Programu II Polskiego Radia na cykl audycji oraz do odsłuchania archiwalnych odcinków na naszej stronie internetowej.

Projekt opiera się na cyklu wydawniczym Historia Muzyki Polskiej pod redakcją Stefana Sutkowskiego, publikowanym w formie tradycyjnych, papierowych książek przez Sutkowski Edition Warsaw.

Narodowe Centrum Kultury realizuje ten projekt poprzez:

Audycje radiowe
Od 16 września 2013 w II Programie Polskiego Radia roku trwa cykl 15-minutowych audycji. programy prowadzone przez redaktora Wojciecha Włodarczyka emitowane będą w każdy poniedziałek o godzinie 20:45. Wszystkie odcinki archiwalne umieszczamy na stronie projektu, w zakładce „Audycje radiowe”.

Cykl wydawniczy
Cykl wydawniczy Historia Muzyki Polskiej składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: Średniowiecze, Renesans, Barok, Klasycyzm, Romantyzm, okres między Romantyzmem a Współczesnością i Współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład publikacji, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace. Autorami poszczególnych tomów są: Jerzy Morawski, Katarzyna Morawska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alina Nowak-Romanowicz, Irena Poniatowska, Elżbieta Szczepańska-Lange i Krzysztof Baculewski. Trzy ostatnie tomy są obecnie przygotowywane do wydania. Ich autorkami będą również wybitne znawczynie historii muzyki polskiej – Zofia Helman, Zofia Chechlińska i Alina Mądry.

To jedyny w swoim rodzaju cykl wydawniczy, który w naukowy sposób opisuje kompleksowo, na tle kultury europejskiej, rozwój i historię muzyki polskiej od początku naszej państwowości aż do roku 2000. Całe wydawnictwo to prawie 6,5 tysiąca stron druku.

Cykl koncertów "Polska Muzyka Odnaleziona" 
Seria koncertów prezentujących repertuar nigdy współcześnie niewykonywany i nienagrywany. Priorytetem jest ukazanie dorobku kompozytorów i dzieł, o których istnieniu wiadomo jedynie muzykologom specjalizującym się w danym okresie lub gatunku. Wszystkie koncerty są rejestrowane, a fragmentu zapisu staną się częścią muzycznego materiału ilustracyjnego, przygotowywanej multimedialnej wersji cyklu "Historia Muzyki Polskiej".

Przekazanie papierowego wydania cyklu do bibliotek
Narodowe Centrum Kultury na początku września 2013 roku nieodpłatnie przekazało ponad 160 kompletów wydawnictwa do bibliotek uczelni muzycznych, niektórych uniwersytetów, bibliotek wojewódzkich, miejskich oraz bibliotek szkół muzycznych II st. na terenie całej Polski. Otrzymają je również wybrane instytuty kultury polskiej za granicą. W najbliższym czasie, po wydaniu trzech tomów zamykających cykl Historia Muzyki Polskiej, obdarowane biblioteki otrzymają brakujące tytuły.

Cykl e-booków 
Wszystkie tomy cyklu zostały wydane w formie elektronicznej. Książki w formacie epub są już dostępne do bezpłatnego pobrania. W przygotowaniu jest wydanie multimedialne na tablety, bogato ilustrowane przykładami muzycznymi.

Strona internetowa
Wydanie multimedialnej wersji cyklu, będzie związane z premierą nowej strony internetowej, promującej Historię Muzyki Polskiej. Znajdą się na niej ilustracje dźwiękowe, archiwalne audycje radiowe, wszystkie tomy elektronicznego wydania oraz ciekawe informacje związane z tematyką projektu.