Kultura Współczesna nr 1/2013 e-book

KULTURA NADMIARU W CZASACH NIEDOMIARU

Pierwszy tegoroczny numer kwartalnika „Kultura Współczesna” poświęcony jest kulturze nadmiaru w czasach niedomiaru; autorem tej koncepcji jest profesor Tomasz Szlendak (UMK). We współczesnej kulturze przenikają się dwa zjawiska, chodzi mianowicie o nadmiar i niedobór. Autorzy artykułów przedstawiają dane zagadnienia wieloaspektowo – począwszy od prezentacji niemal nieograniczonych możliwości oferowanych przez scenę muzyczną, a na braku poczucia sensu w świecie możliwości skończywszy. Odnosi się to do licznych kategorii, chociażby do abstrakcyjnych np. wrażeń, możliwości, włączając fizycznie widziany np. nadmiar książek, czy w ludzkim odpowiedniku wielu polityków i naukowców. Suma tych namnożeń utrudnia wybór, natłok powoduje zagubienie, z czego ostatecznie wynika niemożebne poczucie pustki.

Kup w sklepie NCK