Kultura Współczesna nr 4/2009 e-book

ANIMACJA KULTURY

Teksty, które złożyły się na program seminar ium o animacj i kultury (odbyło się w Instytucie Kul tury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim 3 kwietnia 2009 roku), a które - po zmianach i uzupełnieniach - tworzą dużą część tego numeru „Kultury Współczesnej ", odnoszą się przede wszystkim do pytania o tożsamość animatora kultury i jego warsztat pracy. Jednym z najważniejszych pojęć przywoływanych w tym kontekście przez autorów jest eros. Wydaje się, że najgłębsza dyskusja o tym, czym jest/powinno być praktykowanie idei , toczy się dziś nie wokół sposobów kształcenia, metod, projektów i pól badawczych, lecz wokół tego właśnie pojęcia.

Małgorzata Litwinowicz-Drozdziel

Kup w sklepie NCK