Kultura Współczesna nr 3/2009 e-book

O DESIGNIE

Autorzy prezentowanych artykułów mierzą się z wyzwaniami, przed jakimi stoją i jakie ewokują zarówno design, jak i jego badania na wielu różnych poziomach i w kontekście odmiennych tradycji badawczych. Podejmują refleksję nad pojęciem i celami designu, specyfiką wiedzy i procedur designerskich, rekonfiguracją modelu uprawiania historii designu, formułą badań kultury designu, jego obecnym statusem i recepcją, kształtem poszczególnych dyscyplin projektowania, nowymi możliwościami, jakie przed designem otwiera rozproszona społeczna kreatywność, konkretnymi strategiami designerskimi czy wreszcie jego promocją i kontekstem instytucjonalnym. Skala rozpiętości tych analiz w pewnym sensie odzwierciedla złożoność interdyscyplinarnej i rozproszonej przestrzeni badań współczesnego designu.

Marcin Składanek

Kup w sklepie NCK