Kultura Współczesna nr 2/2013 e-book

SZTUKA WSPÓŁPRACY

 Nowy numer „Kultury Współczesnej” odnosi się do niespotykanych na polskim gruncie zagadnień związanych z działaniami kolektywnymi i wspólnotowymi związanymi z procesem twórczym; pojawiania się twórczej zbiorowości w opozycji do postromantycznego modelu twórcy-indywidualisty. Wychodząc naprzeciw potrzebie wytworzenia nowej terminologii, autorzy numeru odnoszą się do głównych problemów związanych z samym nazewnictwem (jak chociażby dosłowność przekładu collaborative art). Badacze, których teksty zostały opublikowane w części tematycznej numeru, pokazują nowe sposoby tworzenia opisu za pomocą pozornie jednoznacznych narzędzi (marksizm i jemu pochodne). Zwracają również uwagę na sfery bliskie przemysłom kultury, wskazują wzrost znaczenia szeroko pojętej sztuki w kategoriach ekonomicznych.

Kup w sklepie NCK