Nowa identyfikacja wizualna Narodowego Centrum Kultury

17 marca 2014

Narodowe Centrum Kultury zakończyło właśnie wdrożenie nowego systemu identyfikacji wizualnej. Nowy, modułowy system ma za zadanie zapewnić graficzną spójność pomiędzy marką instytucji, a projektami znajdującymi się w jej portfolio.

11 nowych znaków graficznych powstało w oparciu o jedną siatkę modułową zbudowaną na planie rombu NCK. Wszystkie znaki odnoszą się jednocześnie do wcześniej stosowanych logo.

Logotypy, których dotyczy zmiana to: Edukacja+Animacja, Dom Kultury+, Śpiewająca Polska, Mapa Kultury, Kadra Kultury, Sieć Księgarń Partnerskich, Ojczysty - dodaj do ulubionych, Zwrotnice Czasu, Platforma Kultury, Obserwatorium Kultury oraz Pracuj w kulturze. Zmiany będą wprowadzone stopniowo, a prowadzone przez nas prace nad nowoczesną i bardziej funkcjonalną stroną internetową będą zwieńczeniem procesu zmian identyfikacji i nawigacji wizualnej po programach NCK. Mamy nadzieję, że wprowadzone przez nas zmiany ułatwią i uprzyjemnią korzystanie.

Wykonawca: Struktura360

Projektanci: Dominik Strzałkowski, Grzegorz Młynarski