dr Agnieszka Postuła

14 grudnia 2011

Budowanie zespołu, praca grupowa, komunikacja interpersonalna, negocjacje

 

Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią organizacji i prowadzi badania terenowe dotyczące komunikacji oraz ról społeczno-zawodowych w polskich firmach, związanych głównie z branżą komputerową. Jednocześnie jej zainteresowania obejmują szkolenia z zakresu budowania zespołu, pracy grupowej, komunikacji interpersonalnej i negocjacji, co wykorzystuje w swojej pracy trenerskiej.

Dotychczas prowadziła zajęcia z negocjacji, teorii organizacji i zarządzania, antropologii organizacji, budowania zespołu oraz zarządzania międzykulturowego. Poza Wydziałem Zarządzania UW, współpracowała m.in. z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej, Wyższą Szkołą Biznesu w Poznaniu (studia MBA).

 

Źródło: Kadra kultury