EFFE - logo

Dołącz do sieci festiwali europejskich EFFE!

25 stycznia 2017

Program Europe for Festivals, Festivals for  Europe (EFFE) ma na celu nagradzanie europejskich festiwali kulturalnych za ich wartość artystyczną, wybitny wkład do europejskiego życia kulturalnego i wpływ na zrównoważony rozwój społeczny. Zapraszamy organizatorów do składania aplikacji w nowej edycji programu! Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 17 lutego 2017 roku.

Czym jest EFFE?

EFFE, czyli program Europa dla Festiwali, Festiwale dla Europy to przede wszystkim portal internetowy o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w Europie, które angażują lokalne społeczności oraz reprezentują wartości europejskie. Strona EFFE jest również platformą skierowaną do osób poszukujących partnerów do inicjatyw międzynarodowych.  Każde z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej posiada centrum - własny punkt kontaktowy - w celu promowania platformy EFFE. Po więcej informacji zapraszamy z na stronę:

www.effe.eu

Znak Firmowy EFFE to przede wszystkim certyfikat wysokiej jakości, przyznawany przez środowisko organizatorów festiwali. Dla odbiorców i sponsorów festiwali, a także dla mediów i przedstawicieli lokalnych samorządów, Znak Firmowy EFFE to sygnał, że festiwal należy do grupy wyjątkowych i innowacyjnych wydarzeń kulturalnych na mapie Europy. Dla organizatorów festiwali jest to także okazja do sieciowania podczas oficjalnego spotkania EFFE w maju 2017 r., które będzie również częścią dynamicznej kampanii promocyjnej wydarzeń z sieci EFFE.

Konkurs EFFE

Pierwsza edycja konkursu EFFE, która odbyła się w latach 2015-2016, zebrała 761 festiwali z 31 państw, pośród których znalazło się aż kilkadziesiąt zdarzeń kulturalnych z Polski. Nagrodę EFFE Festival Award przyznano dwunastu festiwalom wyznaczających nowe trendy, wybranych przez międzynarodowe jury.

Kto może się zgłosić?

Zapraszamy wszystkie festiwale skupione wokół innowacji w działaniach artystycznych, zaangażowane w życie społeczności lokalnych i równocześnie w działania na poziomie europejskim czy globalnym.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lutego 2017 roku za pośrednictwem  serwisu www.effe.eu. Szczegółowe informacje zarówno dla festiwali, które brały udział w poprzedniej edycji,  jak i dla nowych podmiotów,  dostępne są w angielskiej wersji językowej: www.effe.eu/apply_now. Festiwale ubiegające się o Znak Firmowy EFFE będą automatycznie brane pod uwagę do nagrody EFFE. Spośród nadesłanych aplikacji międzynarodowa komisja konkursowa wyłoni najciekawsze i najbardziej innowacyjne polskie festiwale, które zostaną włączone w tworzenie europejskiej platformy festiwali kulturalnych. O zakwalifikowaniu do sieci EFFE organizatorzy zostaną poinformowani 15 kwietnia 2017.

Oficjalne ogłoszenie wyników naboru odbędzie się w maju 2017 r.

logotypy