Wschód Kultury/Inny Wymiar

03.08.2017
4 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Data wszczęcia postępowania: 03.08.2017 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Wschód Kultury/Inny Wymiar”

 

Opis przedmiotu zamówienia: realizacja Festiwalu „Wchód Kultury/Inny Wymiar” w dniach 31 sierpnia do 3 września 2017 roku w Białymstoku w oparciu o autorską koncepcję

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.08-03.09.2017 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 03.08.2017

 

 

                                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                                          Narodowego Centrum Kultury

 dr hab. Rafał Wiśniewski