Kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017.

19.06.2017
1 minuta

 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej.

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej

 

Data wszczęcia postępowania: 19.06.2017 r.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017.

 

Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa organizacja Gali wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  30.06.2017 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.06.2017 r.

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski