Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie na obsługę projektów dotacyjnych

07.03.2018
4 minuty

Narodowe Centrum Kultury, państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie, poszukuje osoby do współpracy przy obsłudze programów dotacyjnych.

Adres instytucji oraz miejsce świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia:

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa lub inne miejsce ustalone w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Czas trwania umowy:

Planowane jest zawarcie umowy na okres 1 kwietnia – 30 czerwca 2018 roku, z możliwością przedłużenia.

Przedmiot i zakres zlecenia:
 • Obsługa Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla których Narodowe Centrum Kultury pełni rolę instytucji zarządzającej: Edukacja kulturalna i Kultura Dostępna oraz programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje.

Zadanie obejmuje: udzielanie informacji nt. programów podczas naboru, ocenę formalną wniosków, kontakt mailowy i telefoniczny z beneficjentami związany z bieżącą obsługą programów, weryfikacja dokumentów przed przygotowaniem umów, przygotowywanie projektów umów i aneksów, weryfikacja merytoryczna i finansowa raportów końcowych oraz inne prace administracyjne.

Wymagania:
 • Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (tytuł magistra bądź licencjat),
  • doświadczenie w pracy w instytucji kultury (ew. w administracji publicznej) – min. 2 lata,
  • doświadczenie w pracy z obsługą – od strony instytucji zarządzającej –programów dotacyjnych, udzielanych ze środków publicznych krajowych (np. w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • znajomość ustaw o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych i o rachunkowości,
  • orientacja w działaniach Narodowego Centrum Kultury, w tym znajomość programów dotacyjnych MKiDN/NCK,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Wymagania dodatkowe:
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość aktualnych trendów i nurtów w kulturze,
  • dobra organizacja pracy,
  • samodzielność, własna inicjatywa,
  • punktualność, dyspozycyjność.

Zleceniodawca przewiduje możliwość zawarcia umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w przedmiocie zgodnym z opisem zlecenia w pkt 3.

Wymagane dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • curriculum vitae oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: achmurzynska@nck.pl do 20.03.2018 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.