Pomoc Publiczna

Narodowe Centrum Kultury w roku 2011 nie udzielało pomocy publicznej.