Dyrekcja NCK

autor: Joanna Rafał
4 kwietnia 2017

Dyrektor

dr hab. Rafał Wiśniewski
(+48 22) 21 00 103

Zastępcy Dyrektora 

Eliza Dzwonkiewicz 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds Współpracy Lokalnej
(+48 22) 21 00 103 
nck@nck.pl

Edward Chudzik 
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra ds. Projektów Kulturalnych i Administracji
(+48 22) 21 00 190 
nck@nck.pl