święto

Raport: Festyny, dni miasta, jarmarki czyli współczesne święta polskie

6 lipca 2017

Tytuł: Festyny, dni miasta, jarmarki czyli współczesne święta polskie. Perspektywa organizatorów i uczestników

Autorzy: Beata Charycka, dr Zofia Dworakowska, Marta Gumkowska 

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: Stowarzyszenie Klon/Jawor, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis: Stowarzyszenie Klon/Jawor zebrało dane dotyczące lokalnych świąt obchodzonych współcześnie w Polsce. Badanie przeprowadzono podczas 35 wydarzeń kulturalnych metodą obserwacji uczestniczącej połączonej z krótkimi wywiadami i ankietą telefoniczną (175 respondentów). Punktem wyjścia autorów raportu była konstatacja wysokiego zaangażowania organizacji pozarządowych w obchody lokalnych świąt. Prawie dwie trzecie (61%) organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko pojętej kultury (przebadano ich 372) angażuje się w przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych, takich jak festyny, festiwale i dni miejscowości. Także samorządy lokalne inicjują organizację lokalnych świąt, włączając w działania również partnerów społecznych. Prawie 90% urzędów terytorialnych zorganizowało festyn w ostatnich dwóch latach. Raport podzielono na cztery zasadnicze części: „Polacy a święta lokalne”, „Organizatorzy a święta lokalne”, „Wymiary świąt lokalnych” oraz „Jarmarki, dni miasta, festyny święto w perspektywie antropologicznej. Wnioski i rekomendacje”.

Podstawową cechą świąt wskazywaną przez badaczy jest ich odmienność od codzienności. Organizatorzy festynów czerpią obficie z tradycji, jednak charakter przywoływanych z przeszłości wydarzeń jest niejasny i wieloznaczny. Duża część lokalnych świąt powiązana jest z obchodami religijnymi, tworzącymi zwykle ich pierwszą część – po uroczystej mszy w kościele rozpoczyna się właściwe wydarzenie kulturalne. Autorzy raportu zauważają związki współczesnych świąt z karnawałem i znaną z tego okresu obfitością i różnorodnością, która wyraża się często w przyjmowaniu logiki jedzenia ponad miarę, konkursów w jedzeniu i piciu na czas itd. Bliski karnawałowi jest także inkluzyjny charakter świąt lokalnych, które w założeniu nie powinny wykluczać żadnej grupy społecznej i wiekowej. Badacze stwierdzają, że polskie święta lokalne mogą być interpretowane w kategoriach atawizmu kulturowego i tęsknoty za tradycyjnym świętowaniem.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: święta lokalne, społeczność lokalna, tradycja, festyn, jarmark, Polska, 2017

Pobierz