piano

Raport: Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego

6 lipca 2017

Tytuł: Dynamika karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego

Autorzy: Wojciech Walczak, Katarzyna M. Wyrzykowska, Ziemowit Socha 

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Opis: Raport – skupiający się na sytuacji osób wykonujących zawody muzyczne – wypełnia lukę w dyskursie akademickim na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej przedstawicieli zawodów artystycznych. W badaniu posłużono się wypracowaną przez Zespół Ekspertów Polskiej Rady Muzycznej kategorią pojęciową, która wyróżnia następujące działy w ramach zawodów muzycznych: pracę instrumentem, pracę głosem, pracę z muzyką oraz pracę z dźwiękiem. Badanie składało się z modułu ilościowego (przebadano
łącznie 539 osób ze wszystkich województw, spośród których najliczniejszą grupę – 222 osoby – stanowili członkowie zespołów muzycznych) oraz z modułu jakościowego (przeprowadzono 100 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami różnych rodzajów zawodów muzycznych we wszystkich przedziałach wiekowych, począwszy od 24 roku życia). Szukano odpowiedzi na pytania dotyczące następujących aspektów kariery muzycznej: motyw wyboru zawodu, kształcenie i przygotowanie zawodowe, rynek pracy muzyków, zarobki, bezpieczeństwo socjalne, prestiż zawodów muzycznych, praca zawodowa a życie prywatne oraz oczekiwania dotyczące ewentualnych zmian w sposobie funkcjonowania zawodu muzyka.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: muzyka, kariera, rynek pracy, kształcenie, prestiż, praca zawodowa, Polska, 2017

Pobierz