Raport: Wyniki badania omnibusowego na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej

28.02.2017
1 minuta

Tytuł: Wyniki badania omnibusowego na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej

Autor: CBOS

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Instytut Muzyki i Tańca 

galeria
galeria

Opis: Raport przedstawia wyniki badań ilościowych przeprowadzonych na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca na próbie 1136 respondentów. W formie tabel i wykresów zestawiono dane dotyczące słuchania muzyki poważnej i ludowej zarówno na żywo, jak i za pośrednictwem różnego rodzaju nośników takich jak płyty czy przez internet. Wyniki analiz z grudnia 2016 roku zestawiono z latami poprzednimi, nie dodano do nich jednak żadnego komentarza.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: muzyka, muzyka poważna, muzyka ludowa, koncerty, płyty, uczestnictwo w kulturze