Raport: Trzydziesta piąta rocznica wprowadzenia stanu wojennego

23.02.2017
1 minuta

Tytuł: Trzydziesta piąta rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Autor: Antoni Głowacki (CBOS)

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

galeria
Fot. Kuba Bożanowski, Flickr galeria

Opis: Z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego CBOS przeprowadził badania poziomu wiedzy Polaków na ten temat. Raport analizuje źródła wiedzy o tych wydarzeniach, skojarzenia jakie pojawiały się w głowach respondentów, ale także znajomość daty. Pytano także o ocenę decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego w kontekście przekonań politycznych respondentów. Zawarto również analizę odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego wydarzenia. Wiele z odpowiedzi korelowało z wiekiem respondentów, co prowadzi do konstatacji o instytucjonalizacji pamięci o stanie wojennym.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: historia, pamięć zbiorowa, stan wojenny, PRL, rocznica