RAPORT: THE ARTS IN A DIGITAL WORLD

07.07.2017
2 minuty

Tytuł: The Arts in a Digital World

Autor: Nordicity

Finansowanie: Canada Council of the Arts

Rok wydania raportu: 2016

digital
Fot. http://canadacouncil.ca digital

Opis: Kanadyjska Rada Sztuki opublikowała wyniki obszernych badań dotyczących funkcjonowania sztuki w świecie cyfrowym. W ramach projektu powstał wyczerpujący przegląd literatury oraz raport z badań empirycznych przeprowadzonych w Kanadzie (w sondażu wzięło udział 907 organizacji artystycznych oraz 2680 artystów). Jego wyniki oraz wykorzystana metodologia mogą być cenną inspiracją dla działań prowadzonych w Polsce.

Autorzy badania postawili sobie za cel wszechstronny opis funkcjonowania sztuki w świecie cyfrowym. W raporcie prezentującym przegląd literatury wprowadzają ważne rozróżnienie na formy sztuki cyfrowej oraz sztukę udostępnianą za pomocą technologii cyfrowych. W pierwszym przypadku chodzi o rodzaje twórczości oparte na technologiach cyfrowych, które bez rozwoju komputerów nie mogłyby istnieć (np. grafika komputerowa). W drugim przypadku internet i nowe media wykorzystywane są do udostępniania twórczości, która mogłaby istnieć poza światem cyfrowym (np. teatr, malarstwo). Przegląd literatury pokazuje też, że zmiany technologiczne są traktowane jako istotne zjawisko zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy ukierunkowane na innowacyjność.

Wyniki sondażu prowadzą do wniosku, że internet jest powszechnie wykorzystywany przez artystów i organizacje artystyczne. 85% badanych artystów w swojej działalności korzysta z portali społecznościowych, 89% ze stron internetowych, 42% z reklam rozsyłanych za pomocą poczty elektronicznej lub newsletterów. W przypadku organizacji artystycznych statystyki są jeszcze wyższe (odpowiednio 98%, 97%, 86%). Równocześnie poziom satysfakcji z inwestycji w wykorzystanie technologii cyfrowych jest umiarkowany. Zadowolenie deklaruje 44% organizacji i 52% artystów.

Język: angielski 

Zasięg: Kanada

Słowa kluczowe: nowe media, technologie cyfrowe, sztuka w świecie cyfrowym.